Om Sofia

Sofia Lycke

SOFIA TRYGG LYCKE är specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut vid Erica stiftelsen med barn- och ungdomsinrikting. Efter mer än 10 år på en överviktsklinik för barn och ungdomar arbetar hon nu med livsstil och hälsa inom Stockholms läns landsting. Hon är även författare och lärare i motiverande samtal, MI.