Föreläsning

sofia trygg lycke

Sofia föreläser utifrån sina egna utgivna böcker.

  • Samtal med barn, ungdomar och vuxna med övervikt.
  • Motiverandesamtal, MI. Hur får man till en förändring?
  • Hälsosamma levnadsvanor mat, rörelse, stress och sömn